DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

KRONIKA všetatského ST

Red: Ing. Antonín Pokorný


L.P.  1960  

        Historické počátky stolního tenisu ve Všetatech spadají do roku 1960. Tomu předcházely schůzky nadšenců pro tento sport v garáži zakladatele všetatského tenisu - Jaromíra Břízy. Ten se stává jeho předsedou, trenérem a rozhodčím.

*

        Družstva soutěžila jako smíšená (4muži a 2 ženy). Mezi prvními  členy byli J. Bříza, J. Urban, K. a J. Jandourkových a Jiří Fabián. Ženy reprezentovaly J. Černá, M. Cikánková a V. Nováková. Začalo se připravovat i družstvo žáků, které vybojovalo později řadu vítězství a řadí se mezi nejúspěšnější ve Všetatech. Patřil mezi ně J. Bíba, B. Koníček, V. Kohl a V. Januška. Někteří jednotlivci se prosadili i v republikovém přeboru.

*

        Nástupcem Jaromíra Břízy se stal p. Vincenc Januška, který ač stolní tenis sám nikdy nehrál, vychoval výborné hráče (J. Michal, P. Januška, P. Hnilička, . . . )  Ti zopakovali úspěchy svých předchůdců a udrželi vysoké renomé všetatského stolního tenisu.  Vincenc Januška byl oceněn v anketě OV ČSTV a týdeníku Nové mělnicko jako nejlepší trenér okresu mezi všemi sporty. 

*

       Mladí dospívali, zakládali rodiny a stěhovali se. Tím posiloval hlavně konkurenční neratovický oddíl. Všetatští se ale nevzdávali. Pod vedením hráče a trenéra J. Fabiána vyrůstali další úspěšní žáci P. Rubín, M. Dráb a J. Fabián mladší.  Jirka se dokonce probojoval až na mistrovství republiky.

 

 


L.P.  2000

        Jiří Fabián byl oceněn v anketě o nejlepšího trenéra okresu a navíc stál po dobu 16 let v čele okresního výboru stolního tenisu, byl předsedou tělovýchovné jednoty a až do roku 2000 je zvolen do funkce předsedy okresního výboru ČSTV (dnes OTS).

*

 

         Na přelomu tisíciletí  dostává stolní tenis tu nejtvrdší  ránu. Po neshodách mezi oddíly sokola se rozpadá. Jak uvidíme později, odmlčuje se na hodně dlouhou dobu. V okamžiku, kdy se hráči  rozprchnou do Čečelic, Tišic a Neratovic, jeví se tento krok jako nevratný. Pamětníci, kteří byli u toho,  by jistě tuto pasáž mohli doplnit o detaily. Další nejistoty pro zbylé všetatské sportovce nastávají tahanicemi ČSTV a ČOS o všetatskou sokolovnu.  Po soudním řízení všetatská sokolovna přechází z držení ČSTV na Českou obec sokolskou.  Aby byla zachována kontinuita jednotlivých sportů, je založena Tělocvičná jednota TJ Sokol Všetaty pod hlavičkou ČOS.

*

 


L.P.  2013   

Nedávná historie

            S obnovením resp. znovuzaložením oddílu stolního tenisu se začíná laškovat  až na začátku roku 2013 na popud tehdejšího hospodáře TJ Sokol Všetaty  - Tondy Pokorného. Ten nejprve oslovuje bývalého hráče, Pavla Rubína, zda by se neujal vedení oddílu. Jeho angažmá je však  jinde, v sousedních Tišicích. Na vedení oddílu se tedy domlouvá s Vlastimilem Jelínkem, který v té době hraje rekreačně stolní tenis na galerii. Tam je trvale postaven jeden stůl v rámci  chodu Sportbaru.  Vlastík se této role ochotně ujímá.

           A začíná se od nuly. Je proveden nábor nováčků, mládeže ze Všetat a okolí. TJ Sokol Všetaty proplácí oddílu nákup 3 stolů Sponeta levnějšího provedení do začátku, jelikož se neví, zda se pingpong "ujme". Oddíl má asi deset kluků a začíná pravidelně trénovat. Náhoda tomu přeje, aby  Tonda Pokorný dal  řeči s Ludvíkem Kůsem, bývalým všetatským hráčem v běžném i sportovním důchodu a navrhl mu, zda by neoprášil svou pálku a nepřidal se k Vlastíkovi s péčí o mládež. Ludva souhlasí a tak jsou na tu omladinu již dva.

        A když dochází Tonda Pokorný vyřizovat hospodářskou agendu s novým oddílem,  vezme sebou jednoho dne i pálku a  propadá tomu taky.

*

        Celý rok 2013  je ve znamení tréninku a vylepšování hracích podmínek. Rovněž radosti z pokroků a zklamání z odpadlých mladých. Také smutku když ze zdravotních důvodů končí Vlasta Jelínek, ale také naděje, když si postupně přicházejí pinkout další všetatští veteráni jako Jarda Bíba, Pavel Rubín, Jirka Michal, Václav Müller, Pavel Januška nebo přívorský Milan Kulíšek. Někteří zapustí kořeny, jiní dorazí jen na návštěvu. Přidávají se také hráči, kteří to hráli kdysi úplně jinde jako Pavel Moulis, David Kubíček a Milan Urban. Z mladých nakonec vydrží až do svého růstu jen Vojta Primáč. Objevují se ale také nové naděje Jirka Holeček, Jakub Němeček, Lukáš Hejla a Petra Urbanová.

*


L.P.  2014   

            Červen 2014.  Oddíl se rozhoduje, že  přihlásí okresní soutěž - RSST Mělník. Role organizačního pracovníka se ujímá Tonda Pokorný.    Dokupují se dva nové stoly Butterfly Space Saver. Družstvo TJ Sokol Všetaty A ve složení Bíba, Moulis, Urban M., Kubíček a Januška P. má možnost na základě svých historických výkonů  začít hrát  rovnou  I.třídu a družstvo TJ Sokol Všetaty B ve složení Holeček, Müller, Pokorný, Němeček, Primáč, Bláha, Hejla, Lukeš začíná ve II. třídě.  Ludva Kůs v té době již hraje za Mělník Pšovku také ve II. třídě. S námi ale trénuje a na domácích mistrákách má roli hlavního rozhodčího.

*


L.P.  2015   

          Květen 2015.   Naše první   sezóna 2014/2015 v RSST skončila.  Družstvo TJ Sokol Všetaty A se umístilo v RSST I. na pěkném 7. místě. Myslím, že je to na "nováčka" v soutěži výborný výkon. Chlapci se snažili a patří jim za to slova chvály. Družstvo TJ Sokol Všetaty B , sestavené  na 80% ze začátečníků, mělo ve své soutěži nižší metu. Neskončit poslední. To se jim nakonec podařilo. V zápase v Mlékojedech poslali na toto poslední místo družstvo Start Mlékojedy C. I oni si pochvalu určitě zaslouží.  Je to vždy samozřejmě týmová práce, kdy se počítá  každý bodík, přesto je ale  třeba zvlášť vyzdvihnout práci Jirky Holečka s jeho bodovou výtěžností v jednotlivých zápasech a  raketovým postupem v žebříčku na 14. místo. Ocenění také zaslouží Ludva Kůs za roli rozhodčího na všech domácích mistrácích obou družstev.

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 2014/2015
RP1 RP2
A B

7.místo 

12.místo 

 

První zkušenosti v soutěži vyústí jistě k ladění  sestav. Je to  dáno posílením družstva A. Ano - mohu již potvrdit - Pavel Rubín se právě vrátil do Všetat. V nové sezóně 2015/2016  bude hrát za  "Áčko". Začal s námi již trénovat, lépe řečeno nás již trénovat. Jeho angažmá bude určitě přínosem, jak ve hře, tak v tréninku a není to jen můj názor. Jsme samozřejmě připraveni přivítat každého dalšího hráče, vždyť za Všetaty hrálo podle pamětníků kdysi 7 družstev. Kdo bude další? Mohu trochu předběhnout události. V našich řadách přivítáme také Milana Kulíška.

*

            Září 2015.  Obě družstva, TJ Sokol Všetaty A  a  TJ Sokol Všetaty B soutěží v sezóně 2015/2016 v Regionálním přeboru 1. třídy.  B-čko akceptovalo nabídku hrát v 1. třídě, jelikož se organizátoři soutěže zalekli očekávaného malého počtu týmů  v 1.třídě a velkého počtu týmů ve 2. třídě. Pro B-čko to je zkouška ohněm, ale zkušenosti takto získané  se určitě zúročí. Dne 9.9 2015 ve středu od 18:30 proběhla úvodní VH soutěže na Mělníku v restauraci U Potůčku. Paradoxně podle posledních informací je v I. třídě 12 týmů a v II. třídě  pouze 11 týmů. Takže náš "vstřícný krok" se nyní jeví jako zbytečný. Pro naše B-čko je to ale výzva a nebudeme na tom  nic měnit. Soutěžní ročník 2015/2016 začne pondělkem 21.9 2015.

*

            Listopad 2015. Oddíl Stolního tenisu TJ Sokol Všetaty se stává pořadatelem Regionálních přeborů jednotlivců v kategorii dospělých. Na přebory jednotlivců se v neděli 22.11 2015 do Všetat sjelo 25 hráčů z regionu Mělník se zastoupením z klubů Sokol Mělník-Pšovka, TJ Dynamo Nelahozeves, TJ Neratovice, SK Mšeno, TJ Sokol Tišice a TJ Sokol Všetaty. Dvouhry se hrály ve čtyřech skupinách - A, B, C a D. Ve dvouhrách bylo odehráno 81 zápasů. Čtyřher se zúčastnilo 12  dvojic.  Z našich se umístil Pavel Moulis na 3. místě.

*

L.P.  2016

         Leden 2016. Obě družstva, TJ Sokol Všetaty A  a  TJ Sokol Všetaty B se přihlašují do Českého poháru. Bohužel  ani jedno družstvo nepostoupí do dalšího kola.

*

        Únor 2016.  Na  "Regionální přebory jednotlivců mládeže v Nelahozevsi" nasazují Všetaty  želízko v ohni -  Vojtu Primáče.   Vyplatilo se. Vojta vyhrál přebory jednotlivců kategorie starší žáci a ve čtyřhrách obsadily s M. Brodským 3. místo. V dorostencích vybojovali ve čtyřhrách 4. místo.

*

         Březen 2016. Od 1. března zahajujeme činnost Kroužku stolního tenisu V ZŠ Všetaty. Chceme  objevovat mezi žáky ZŠ mladé talenty a ukazovat jim krásy tohoto sportu. Dále je připravit na plnohodnotné začlenění do Oddílu stolního tenisu v TJ Sokol Všetaty a vytvořit v budoucnu žákovské družstvo pro regionální soutěž. Ředitelství  ZŠ Všetaty nám vyšlo laskavě vstříc v podobě poskytnutí prostor tělocvičny, trenéři provádějí tuto činnost nezištně, takže kroužek je pro naše svěřence zdarma. Trenéři jsou rekrutováni z Oddílu stolního tenisu TJ Sokol Všetaty v dostatečném počtu a tím je dbáno rovněž na  bezpečnost dětí. Nábor probíhá kontinuálně a dítě se může přihlásit kdykoliv v průběhu výcviku. Ideální věkový start do stolního tenisu se nám jeví ve 2. až 4. třídě. Výcvik v tělocvičně probíhá na 2 stolech Sponeta. Na zpestření výcviku a porovnání herních dovedností jsou zařazeny časté oddílové turnaje. Na tréninku a výchově mladých stolních tenistů se podílejí Jaroslav Bíba, Antonín Pokorný, Ludvík Kůs, Vojta Primáč a Lukáš Hejla. Členy kroužku se stávají Lucie Bartoníčková, Viktorie Laubová, Karla Lafková, Václav Kopecký, Petr Najman, Adam Filip, Miroslav Bareš a Marek Přibyl. Uvidíme, kolik se jich vrátí po letních prázdninách.

            V tomto měsíci končí také soutěžní sezóna.   Mistrovský titul pro Všetaty je v kapse. Družstvo  TJ Sokol Všetaty A vyhrálo v posledním kole  nad TJ Kralupy B 14:4 a tím potvrdilo umístění na prvním místě okresní OP1. Zároveň si  tím zajistilo  postup do krajské soutěže. Družstvo TJ Sokol Všetaty B skončilo na předposledním místě v OP1 a jak se později ukáže to znamená jeho návrat  do OP2. Roční "zkušební doba" v OP1 ale určitě přinesla své ovoce.

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 2015/2016

RP1 RP1
A B

1. místo

11. místo
VÝSLEDKY UTKÁNÍ VÝSLEDKY UTKÁNÍ

*

        Duben 2016. V pátek 8.4  proběhl  "Závěrečný aktiv oddílu stolního tenisu" na galerii TJ Sokol Všetaty.  Na něm byly kromě zhodnocení sezóny   2015/2016, předány diplomy nejlepším hráčům ve družstvech. Nejlepším hráčem družstva TJ Sokol Všetaty A  se stal MIlan Kulíšek - ELO 1611 a družstva TJ Sokol Všetaty B Jiří Holeček - ELO 1382. Rovněž se mluvilo o strategii  na sezónu 2016/2017. Proběhlo jednání se zástupci TJ Sokol Tišice o vytvoření nějakého formátu společného družstva  kvůli převedení  I. třídy do Všetat. Z toho nakonec sešlo a přestup Zdeňka Válka a Pavla Jelínka do Všetat se nekonal. 

*

        Červen 2016. Předsezonní přestup "number one" - Ludvík Kůs je konečně po dlouhé době oběma nohama ve Všetatech. Tedy nejen jako trénující člen, ale rovněž i jako hráč hájící naše barvy v mistrovské soutěži OPII. Byl realizován přestup z  oddílu Sokol Mělník-Pšovka do oddílu TJ Sokol Všetaty. Ať mu to pinká.

*

      Červenec 2016. Zdeněk Růžička, bývalý divizní hráč v TJ Sokol Čečelice (naposled 2005/2006) se definitivně rozhodl obléknout barvy  TJ Sokol Všetaty. Určitě to jsou osudové souvislosti a někdo nám to řídí shora. Vždyť na divizních Čečelicích se tenkrát podíleli  všetatští, Václav Januška a Pavel Januška. Zdeněk zákonitě rozšíří řady nejvyššího družstva  TJ Sokol Všetaty A a zapojí se do bojů v krajské soutěži po boku Milana Kulíška, Pavla Rubína, Pavla Moulise, Jaroslava Bíby a Milana Urbana.

      V tomto měsíci se také zrodila dohoda všetatských a mlékojedských na převedení mlékojedského A-čka (50%) na půdu všetatského oddílu a vytvoření společného družstva TJ Sokol Všetaty-Mlékojedy B, které bude hrát v sezóně 2016/2017 v  OP1. Mlékojedské Áčko postihl úbytek hráčů v podobě marodícího Petra Zajbrdlíka a odcházejícího Josefa Chalupy, takže dohoda o společném družstvu se zrodila jako oboustraně výhodná.   Datum památného setkání si zapíšeme jako pondělí 11.7 2016, kdy  v neratovickém Sportbaru potvrdily J. Čekal, K. Nikolov, J. Chalupa, M. Urban a A. Pokorný toto spojenectví. Naše bývalé B-čko a jeho hráči, sestupující do OP2   se přihlásily  již jako TJ Sokol Všetaty C.

*

        Srpen  2016.   Krajská soutěž je přeci jenom magnet. Do všetatského A-čka to přiláká díky tomu další dva hráče, minimálně na tuto sezónu. Roční "azyl s návratem" je tady pro Petra Malého a Zdeňka Bízka ze mšenského klubu. Objevili u nás zázemí již jako hosté při téninku a nyní také pro krajský soutěžní ročník.  Toto řešení bude určitě přínosné jak  pro  soutěž, tak pro  kvalitnější vzájemný trénink.

*

        Září  2016. Na začátku září, těsně před soutěží Všetaty zalaškovaly s možností postavit čtyři družstva. Rozhodování bylo dramatické. Po vychladnutí hlav zvítězila varianta, že tři družstva stačí. Nakonec loni byly dvě, tak i to je krok vpřed.

*

      Listopad 2016. Dlouho mi trvalo, než jsem našel sílu psát tento listopadový odstavec. Ve středu, dne 23.11.16  ve večerních hodinách zemřel náš kamarád, spoluhráč, člen oddílu stolního tenisu TJ Sokol Všetaty, bratr Ludvík Kůs.

Zemřel na následky srdečního infarktu, který jej postihl dne 4.11.2016 během činnosti, kterou měl tak rád. Během utkání RP2 mezi TJ Sokol Všetaty C a SK Mšeno ve stolním tenisu.

 

Poslední rozloučení s naším kamarádem, bratrem Ludvíkem Kůsem proběhlo s naší účastí v sobotu 10.12 v 11:00 na Urnovém háji ve Všetatech.

Ludvo, budeš stále v našich srdcích a děkujeme za vše.

Sezónu jsme ochromeni museli dohrát.  S častými myšlenkami na Ludvu. Kolik vítězství nebo kolik bodů bychom získali navíc, kdyby byl ještě mezi námi.

*


L.P.  2017

*

        Duben  2017. Sezóna 2016/2017 skončila.

 VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 2016/2017
KS2B RP1 RP2
A B C

9.místo

4.místo 

  2.místo

 VÝSLEDKY UTKÁNÍ    VÝSLEDKY UTKÁNÍ  VÝSLEDKY UTKÁNÍ 

C-družstvo skončilo na 2. místě  v RP2 a zajistilo si postup do RP1. Tento krok předznamenal vznik nového D- družstva v RP2 ve kterém najdou své místo noví začínající hráči. B-čko skončilo čtvrté a nováčkové v krajské soutěži na 9. místě. Do budoucna chce oddíl oslovit své další bývalé spoluhráče pro  krajské angažmá a tento segment ještě posílit.

*

        Září  2017. Jak vidíte, sezónu 2017/2018 jsme rozjeli již v pěti družstvech. Zrodilo se nové D družstvo a do soutěže jsme přihlásili rovněž naše žáky. Obsadili jsme obě krajské soutěže A v KP1 a B KP2. Družstva C a D hrají obě RP1. Do našich řad nastoupilo hned pět nových hráčů, Lucie Ducháčková, Milan Boháč, Ludovit Kočiš, Aleš Novák a Václav Kovacs. Někteří z nich mají přestup s návratem a tak se necháme překvapit, zda se z toho nevyklube delší pobyt.

*

Přehled soutěží 2017/2018

KP1 KP2 RP1 RP1 RPŽ
A B C D Žáci

*

Na obrázku níže vám představuji žákovské družstvo v plné kráse. Zleva Mirek Bareš, Lucie Bartoníčková, Adélka Kůsová, Václav Kopecký, Marek Přibyl, Adam Filip, Matěj Kulíšek a Tomáš Jablončík. Tak aby jim to vydrželo.

*

        Listopad  2017. Listopad je ve Všetatech měsícem konání regionálních přeborů jednotlivců. Ani letošní rok nebyl vyjímkou. Konají se u nás již třetím rokem. Nesly se ve známení vzpomínaní na zemřelého Ludvu Kůse, který měl v té době roční výročí.

 

REGIONÁLNÍ PŘEBORY JEDNOTLIVCŮ VŠETATY 2017

 

Na přebory jednotlivců se v sobotu  18.11.2017 do Všetat sjelo 26 hráčů z regionu Mělník se zastoupením z klubů  TJ Dynamo Nelahozeves,  TJ Sokol Tišice,  TJ Neratovice a TJ Sokol Všetaty. Dvouhry mužů se hrály v pěti skupinách po pěti.  Dvouhry juniorů ve dvou skupinách po čtyřech. Čtyřher se zúčastnilo 11 dvojic .

*

        Prosinec  2017.  Dne 22.12.2017 zorganizoval oddíl stolního tenisu SK Liběchov tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise. Hráči a hráčky měřili síly v těchto kategoriích: nejmladší žáci, mladší žáci, starší žáci. Hrálo se skupinovým systémem ve třech kategoriích. Do tělocvičny základní školy přišli nejen domácí hráči, ale také hráči z Neratovic, Kralup, Nelahozevsi a Všetat.

        Ze Všetat přijeli k předvánočnímu poměření svých sil a zasoutěžit si o vánoční ceny u zelených stolů tito žáci z oddílu TJ Sokol Všetaty: Václav Kopecký, Adéla Kůsová, Adam Filip, Marek Přibyl, Lucie Bartoníčková, Tomáš Jablončík a Miroslav  Bareš. Naši si odvezli druhé místo v kategorii mladší žáci - vybojoval jej Tomáš Jablončík a v kategorii nejmladší žáci se umístila na skvělém čtvrtém místě Lucie Bartoníčková.

Naši v typické červené barvě . . ..

Lucinka má radost . . .

 


L.P.  2018

*

        Leden  2018.  V pátek 19.1 jsme vyslali tříčlenné družstvo ve složení Pavel Rubín, Jaroslav Bíba a Milan Urban na sehrání 1. kola Českého poháru s klubem SK Viktorie Ořech. Dopadlo to na jedničku. Chlapci odvedli dobrou práci a v 3/1 je čeká TJ Sadská. Bude to po změně termínu 31.1.2018 v 18:30 doma.

  ČESKÝ POHÁR

TJ Sokol Všetaty - SK Viktorie Ořech

8:2

       Březen  2018. Na konci března skončila soutež pro všechna naše družstva. Většina našich družstev byla v tomto roce ve fázi, ve které se pokoušejí zdolávat vyšší mety. Výsledky tomu odpovídají. Jediné C hrálo tam kam patří, ostatní družstva tak trochu lízají rány. Podrobnosti v tabulce odkazů do STISU.

 

Výsledky soutěží 2017/2018

Odkazy do STISU.
KP1 KP2 RP1 RP1 RPŽ
A B C D Žáci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.