DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Poslání a pravidla

 

Poslání žákovského oddílu stolního tenisu

        Posláním  je objevovat mezi dětmi  mladé talenty a ukazovat jim krásy tohoto sportu. Kromě zvyšování sportovní úrovně dbát i na výchovu ke slušnosti ve smyslu fair-play. Děti chceme připravit na plnohodnotné začlenění do Oddílu stolního tenisu  TJ Sokol Všetaty a účastnit se okresních turnajů mládeže a postupně je zařazovat do regionálních soutěží. Základním předpokladem tohoto konceptu je udržení stálé mládežnické základny, proto není nábor uzavřen a pohybově nadané dítě se může přihlásit kdykoliv v průběhu výcviku, přestože kapacita oddílu je omezená.

                Trenéři Oddílu stolního tenisu TJ Sokol Všetaty provádějí tuto činnost nezištně, takže zájmový útvar je pro naše svěřence zdarma. Jediná nutná platba je členský příspěvek jednoty. To se jistě jeví jako velice přívětivé, nicméně to má také své háčky. Nechceme totiž suplovat družinu pro 21 dětí, kam by se šly některé děti jen "vyřádit". Potřebujeme si vybrat mladé talenty a s těmi soustředěně pracovat. Takže si v pravidlech žákovského oddílu vyhrazujeme právo ukončit naší spolupráci s dětmi v případě závažné porušení kázně, fair-play, zásad slušného chování, nebo evidentního nezájmu o tento sport. Je nám velice líto, ale rovněž i s těmi, kteří se chovají slušně, ale sami nemohou rozeznat, že zrovna k tomuto sportu nemají talent a v jiném by se třeba našly.

        Rodiče se mohou o dovednostech svého dítěte přesvědčit na pořádaných turnajích. Chceme s rodiči velmi úzce spolupracovat na neformální a přátelské úrovni. V plánu je uspořádání zábavného společného turnaje, kde budou mít rodiče možnost zahrát společně se svým ratolestmi v rodinných čtyřhrách. O termínech turnajů v herně všetatské sokolovny budou rodiče informováni emailem a webových stránkách oddílu. Prosíme rodiče, aby si rodinné aktivity naplánovali dopředu a zajistili tak v maximální možné míře účast svého dítěte na turnajích.

        Věříme pevně, že z našich svěřenců vybrousíme diamant v podobě kvalitního mládežnického družstva.

 

Pravidla žákovského stolního tenisu

 

1) Trénink žákovského oddílu bude pořádán pravidelně v uvedený čas s výjimkou prázdnin, svátků a ze závažných důvodů.


2) Děti přicházejí na trénink pravidelně a včas, ve vhodném sportovním oblečení, s odpovídající pálkou na stolní tenis a čistou sportovní obuví.
 

3) Trenéři vedou oddíl na základě svých zkušeností a s přihlédnutím k výkonnostní úrovni dětí. Rodiče respektují odbornost trenérů a do jejich kompetencí nezasahují.
 

4) Dítě je oprávněno účastnit se tréninku jen ve zcela dobrém zdravotním stavu. Všechna trvalá nebo dočasná zdravotní omezení, ale i momentální indispozice a každý úraz během trvání tréninku je nutno hlásit trenérovi. V případě, že trenér nebude informován o zdravotním stavu dítěte a dojde k jeho zranění, nesou zodpovědnost rodiče dítěte.
 

5) Dítě je zařazeno do jednoho z dvou výkonnostních družstev. Maximální kapacita oddílu je 16 dětí. Dvě družstva po 8 dětech. Po dosažení tohoto počtu nebudou zatím žádné děti, v zájmu zachování kvality výuky, přijímáni.
 

6) Dítě může být vyloučeno pro nevhodné chování, které je v rozporu se zásadami a pravidly kroužku. V prvním případě vážného porušení kázně budou rodiče informováni o daném přestupku. Pakliže se chování nezlepší, bude dítě vyloučeno z oddílu.