DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Historie gymnastiky

Red: Ing. Antonín Pokorný

TJ SOKOL VŠETATY


 

Na jaře  r. 1983 začíná v Sokole Přívory pod vedením místního chalupáře PhDr. Květy Regnera cvičit kolem deseti děvčat, které tak daly základ oddílu sportovní gymnastiky. Co v zimě? V přívorské sokolovně se netopí. Vyjednalo se cvičení ve školní tělocvičně, v nevyhovujících prostorech, ale j k dispozici hrazda, několik malých žíněnek, plstěný pás a pěkná duchna, do níž se dalo příjemně padat při skocích z malé trampolínky.

 

 

Nejkvalitnějšími cvičenkami byly Leona Charvátová, Lenka Janáčková, Eliška Bártová, Petra Fabiánová, Šárka Pišínová a nejmladší Renáta Mašanská.

Sokol Přívory začíná ztrácet zájem o činnost oddílu a ten přechází do Sokola Všetaty jako kroužek sportovní gymnastiky.

Svými dřívějšími styky s gymnastikou v Liberci získává kroužek nářadí – dvě kladiny na vysokých podstavcích, dvě nízké, můstek Reuter, žíněnky ….

Dne 18. května 1985 se kroužek přeměňuje na oddíl gymnastiky. Jako cvičitelka pomáhá p. Jana Mašanská.

V letech 1985-87 se stávají účelným druhem propagace sportovní gymnastiky tělovýchovné akademie. Od roku 1987 se však oddíl věnuje převážně závodní činnosti a akademie již nejsou opakovány a nahrazují je soutěže jako Polabský pohár, Všetatská kladina a Memoriál Jana Palacha.

Závodů se nejen zúčastňují, ale i 1 až dvě soutěže ročně organizují. Zájem mezi děvčaty je veliký, pomocných trenérů je však nedostatek. Začaly cvičit děvčata z širokého okolí a i dvě děvčata z Mělníka.

Mezi úspěšnými lze jmenovat L. Charvátovou, E. Bártovou, R. Folkovou, R. Mašanskou, J. Žákovou, Markétu a Moniku Bartošových a další.

Rok 1989 představuje soutěže v silné konkurenci oddílů Sokola Kolín, Ml. Boleslavi, Říčan a Kladna . Přesto získává družstvo 5.místo. V soutěži vynikají Vl. Kábrtová, P. Zámorská, Z. Horevajová, M. Nováková, ale i Klára Malečková, M. Zemanová, A. Hladká.

Zvládnout sklopku je určitý plus gymnastického umění. Seznam cvičenek, které to dokázaly, ukazuje na kvalitu cvičenek i jejich trenérů. Uveďme první z nich, Yvetu Jantekovou,

V roce 1990 se oddíl rozděluje na tři skupiny: přípravku, základku a závodku. V té době má oddíl 55 členek. Naštěstí s oddílem pomáhají Leona Charvátová a Lenka Janáčková. Přes četné výzvy se počet trenérů nezvyšoval. Jako trenér vypomáhal i Mirek Slach, student pedagogické fakulty. Proto v sezóně 1991 už necvičila základka a počet členek se snížil na 20.

Po dvánácti letech obětavé práce ve sportovní gymnastice Sokola Všetaty odchází z funkce vedoucího oddílu PhDr. Květoslav Regner. Odmlčuje se i oddíl sportovní gymnastiky. Další vedení cvičení přebírá R. Mašanská. Zanedlouho získává pomocnice M. Rybářovou a J. Rubínovou, Jitka prošla tréninkem oddílu AŠ Ml. Boleslav a má zkušenosti s tímto sportem. Děvčata cvičí v pondělí, středu, pátek, někdy i soboty dopoledne. Cvičí pod ASPV.

V roce 1998 navrhuje R. Mašanská na zasedání valné hromady opet přihlásit sportovní gymnastiku jako oddíl Sokola Všetaty. Valná hromada s návrhem souhlasí. Některá děvčata zůstávají v ASPV, výkonější pak jsou zařazeny do oddílu sportovní gymnastiky.

 R. Mašanská uprostřed práce v létě 1998 opouští nejen oddíl gymnastiky ale i Sokol pro neshody v oddílu. Vedení předává Jitce Rubínové.

Ta za pomoci obětavých maminek a některých cvičenek dělá v září nábor do kroužku sportovní gymnastiky.

A zde vysvitla naděje na další generaci , dělající dobré jméno  TJ SokoluVšetaty.